กปภ.สาขาลำปาง รณรงค์การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -๑๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง รณรงค์การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -๑๙


กปภ.สาขาลำปาง  รณรงค์การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID -๑๙

                                   วันพฤหัสบดีที่      ๒๗    กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓    พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  กปภ.สาขาลำปาง   ได้รณรงค์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙   เนื่องจากสถาณการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-๑๙  มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่ไปยังต่างประเทศ   ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว   อันจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและลูกจ้างตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อทางธุรกิจกับ กปภ.สาขาลำปาง  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรงภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘   พนักงานและลูกจ้าง  กปภ.สาขาลำปาง     จึงได้รณรงค์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสด้วยการใส่หน้ากากอนามัย     เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่กำลังระบาดต่อไป

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

เลื่อนขึ้นข้างบน