กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

เลื่อนขึ้นข้างบน