การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดประหยัดน้ำสู้วิกฤติภัยแล้ง“น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดประหยัดน้ำสู้วิกฤติภัยแล้ง“น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”


การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  ภายใต้แนวคิดประหยัดน้ำสู้วิกฤติภัยแล้ง“น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์

ในกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

 ภายใต้แนวคิดประหยัดน้ำสู้วิกฤติภัยแล้ง"น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด"

 

 

                  วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. มอบหมายให้ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดประหยัดน้ำสู้วิกฤติภัยแล้ง      "น้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด" ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ

                  กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ที่มีรุนแรงเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อรุนแรงในอนาคต ทั้งพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และอีก 4 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ    ของ    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้แก่ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้น พิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ จะเป็นการ  สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่พี่น้องประชาชนในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

                  นอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว การประปาส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันแชร์ประสบการณ์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยการติดแฮชแท็ก #แล้งนี้ต้องรอด ผ่านโซเชียลมีเดีย    ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิท –19 เพื่อเป็นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน