กปภ.สาขาภูเก็ตทำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ป้องกันตนเองเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ตทำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ป้องกันตนเองเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19


กปภ.สาขาภูเก็ตทำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ป้องกันตนเองเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทำหน้ากากผ้าโดยใช้วัสดุผ้ามัสลิน ผ้าฝ้ายคอตตอน ในการทำหน้ากาก เพื่อให้คุณภาพใกล้เคียงหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ป้องกันตนเองเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

เลื่อนขึ้นข้างบน