กปภ.ข.6 หารือมาตรการรับมือ COVID-19 เตรียมแผนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 หารือมาตรการรับมือ COVID-19 เตรียมแผนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


กปภ.ข.6 หารือมาตรการรับมือ COVID-19 เตรียมแผนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมร่วมหารือมาตรการรับมือ COVID-19 เตรียมแผนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การดำเนินงานยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำของ กปภ. เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน