รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563

          เมื่อวานนี้ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และผู้อำนวยการกองในสังกัด ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าโครงการขุดสระพักน้ำดิบ (ท่านางแมว) เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มุ่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหนองกรองแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท และท่านางเลื่อน (โรงสูบน้ำแรงต่ำท่านางเลื่อน) แหล่งน้ำดิบหลักยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่ผลิตจ่ายได้ตามปกติ พร้อมนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพูดคุยกับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท ก่อนเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำเพียงพอต่อการผลิตจ่ายพ้นกลางปีนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน