กปภ.สาขาภูเก็ต ป้องกันลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต ป้องกันลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19


กปภ.สาขาภูเก็ต ป้องกันลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยนายธำรง คุ้มเพชร ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เตรียมพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID – 19 ให้กับผู้มารับบริการโดยจัดให้มีจุดบริการอ่างล้างมือก่อน-หลัง เข้าใช้บริการ ให้บริการแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างเพื่อลดการแพร่ระบาดสำหรับบริการรับชำระค่าน้ำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการจ่ายค่าน้ำผ่านออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน