นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขุมน้ำฮิตเลอร์ ขุมน้ำเชิงทะเลซอย 4 (โบ๊ทลากูน) ขุมน้ำวานิช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขุมน้ำฮิตเลอร์ ขุมน้ำเชิงทะเลซอย 4 (โบ๊ทลากูน) ขุมน้ำวานิช

24 มีนาคม 2563


นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขุมน้ำฮิตเลอร์ ขุมน้ำเชิงทะเลซอย 4 (โบ๊ทลากูน) ขุมน้ำวานิช

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายโสภณ ทองไสย หัวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขุมน้ำฮิตเลอร์ ขุมน้ำเชิงทะเลซอย 4 (โบ๊ทลากูน) ขุมน้ำวานิช โดยมีนายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับและเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำประปา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน