กปภ.สาขาตะกั่วป่า เชิญชวนประชาชนช่วยกันลดการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะกั่วป่า เชิญชวนประชาชนช่วยกันลดการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19


กปภ.สาขาตะกั่วป่า เชิญชวนประชาชนช่วยกันลดการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด - 19 ด้วยการอยู่บ้าน งดออกไปที่ชุมชนแออัด ตามมาตรการ #หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ทั้งนี้ลูกค้า ของ กปภ.สามารถติดต่อทำธุรกรรมทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ PWA Contact Center 1662 หรือ 076- 421 – 115

# เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน COVID - 19

เลื่อนขึ้นข้างบน