ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุคนธ์ ชูรักษา

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า
ที่อยู่
314/4 ถ.ราษฎร์บำรุง
ต.ตะกั่วป่า
อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา
82110
โทรศัพท์
0-7642-1115
โทรสาร
0-7643-1328
Email
SukonC@pwa.co.th
การประปาส่วนภูมิภาค
กดที่นี่
googlemap
กดที่นี่
กปภ.ข.๔
กดที่นี่
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,807 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 299,862 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 291,342 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 172,204 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายตะกั่วป่า เทศบาลตำบล บางนายสี ขุมเหมืองโคกเคียน , ขุมเหมืองน้ำเขียว , คลองทุ่งมะพร้าว , น้ำตกเขาบางอี 9,637 4,718
2 แม่ข่ายตะกั่วป่า เทศบาลตำบล คึกคัก 4,736 5,389
3 แม่ข่ายตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทร 2,196 1,016
4 แม่ข่ายตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง 10,118 5,520
5 แม่ข่ายตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเคียน 3,666 1,087
6 แม่ข่ายตะกั่วป่า เทศบาลตำบล ลำแก่น 7,252 4,632
7 แม่ข่ายตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมะพร้าว 6,045 2,169
รวม 43,650 24,531

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/04/2019 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒
2 25/04/2019 วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่7/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562
3 25/04/2019 นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562
4 25/04/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่/อำเภอพบประชาชน
5 25/04/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดแก้วศิลาราม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
6 25/04/2019 กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น PWA CRM ณ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จ.ยโสธร
7 25/04/2019 กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน
8 25/04/2019 กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน
9 25/04/2019 กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำท่าตะเกียบ
10 25/04/2019 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/04/2019 กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงพยาบาลชนบท_25/04/62
2 25/04/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีดับเพลิงท่าฉลอม_25/04/62
3 25/04/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตัดประสานท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณบ้านสวนผัก (อนามัยสวนผัก) ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 150.. น.
4 25/04/2019 กปภ.สาขาอุ่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ข้างศูนย์วิจัยพืชไร่_25/04/62
5 25/04/2019 กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าวัดลำแก่น_25/04/62
6 25/04/2019 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 100 มม. บริเวณซอยโดนไข 1_25/04/62
7 25/04/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าดาวรุ่งเจริญข้างอิซูซุท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
8 25/04/2019 กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณสะพานเลี่ยงเมืองบ้านแก่ง_25/04/62
9 25/04/2019 กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 150 มม. บริเวณบ้านดงเค็ง_25/04/62
10 25/04/2019 กปภ.สาขาสาพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณแยกทรงคนอง_25/04/62
เลื่อนขึ้นข้างบน