กปภ.สาขากระบี่ ติดป้ายถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์รณรงค์ เชิญชวนลูกค้าและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากระบี่ ติดป้ายถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์รณรงค์ เชิญชวนลูกค้าและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน


กปภ.สาขากระบี่ ติดป้ายถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์รณรงค์ เชิญชวนลูกค้าและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน

วันนี้ (25 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมติดป้ายถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์รณรงค์ เชิญชวนลูกค้าและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน ด้วยการเลือกชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ดังนี้ 1) แอปพลิเคชันLine Official Account 2) PWA Payment บนเว็บไซต์ของ กปภ. ทาง www.pwa.co.th ชำระค่าน้ำด้วยบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard  3) แอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ mPAY AirPay TrueMoney Wallet Counter Service Pay easyBills และ BluePay Wallet  4) แอปพลิเคชันPWA 1662 โดย กปภ.ยังคงคำนึงถึงการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะยังคงดำเนินการระบบผลิตส่งจ่าย การซ่อมท่อชำรุดเสียหาย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการบริหารงานโครงการสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน