กปภ.สาขาภูเก็ต สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19

31 มีนาคม 2563


กปภ.สาขาภูเก็ต สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยนายธำรง คุ้มเพชร ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เพิ่มมาตรการการป้องกัน และเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งจุดคัดกรองโดยให้ผู้ใช้น้ำล้างมือ ณ จุดล้างมือบริเวณด้านหน้าสำนักงานและมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งพนักงาน และผู้ใช้น้ำที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ  หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้รอ ณ จุดพักภายนอกสำนักงาน โดยเจ้าหน้าที่จะรับเงินมาชำระค่าน้ำแทนผู้ใช้น้ำ หากตรวจวัดแล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าค่าที่กำหนดถือว่าผ่านการคัดกรองสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในมาตรการป้องกันของ กปภ. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน