กปภ.สาขาภูเก็ต ห่วงใยใส่ใจผู้ใช้น้ำ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต ห่วงใยใส่ใจผู้ใช้น้ำ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


กปภ.สาขาภูเก็ต ห่วงใยใส่ใจผู้ใช้น้ำ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยนายธำรง คุ้มเพชร ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เตรียมพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 บริเวณอาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอก ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้น้ำที่เข้ามาติดต่อรับบริการ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลื่อนขึ้นข้างบน