กปภ.สาขาภูเก็ต วางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน พร้อมกำหนดแนวทางในการทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID - 19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต วางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน พร้อมกำหนดแนวทางในการทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID - 19


กปภ.สาขาภูเก็ต วางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน พร้อมกำหนดแนวทางในการทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID - 19

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต นายธำรง คุ้มเพชร ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัด จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน พร้อมกำหนดแนวทางในการทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID - 19 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในมาตรการป้องกันของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลื่อนขึ้นข้างบน