กปภ.สาขามุกดาหาร ดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย และเฝ้าระวังโรคติดต่อ COVID -19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร ดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย และเฝ้าระวังโรคติดต่อ COVID -19


กปภ.สาขามุกดาหาร ดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย และเฝ้าระวังโรคติดต่อ COVID -19

กปภ.สาขามุกดาหาร ดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย และเฝ้าระวังโรคติดต่อ COVID -19

กปภ.สาขามุกดาหาร ดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย และเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส COVID -19 นำโดยนายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผจก.กปภ.สาขามุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ประจำสัปดาห์และดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส COVID -19 ตามแนวทางของรัฐและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ทำความสะอาดในบริเวณสำนักงาน, หน้าเคาน์เตอร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ กปภ.สาขามุกดาหาร

เลื่อนขึ้นข้างบน