กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด


กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางจันทนา ยอดโอวาท หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด จัดระเบียบการเดินทางการจราจร การเฝ้าระวัง สังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยอำเภอบ้านแพ้ว ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน