การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผจก.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาหนองบัวแดง 

เลื่อนขึ้นข้างบน