การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จัดตั้ง "ตู้ ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จัดตั้ง "ตู้ ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จัดตั้ง "ตู้ ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จัดตั้ง "ตู้ ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แบ่งปันอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ยากไร้รอบพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน