กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย (ผอ.กรจ) พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด 4 งาน ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ นายวัลลพ มาตะพัตดิ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ และนางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย ผอ.กรจ. ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมมอบให้หัวหน้างานในแต่ละสายงานรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ ช่วงท้ายการประชุมได้มอบของที่ระลึกให้กับ พนักงานที่คลอดบุตรใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังในในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน