นายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับนายอำเภอนาโยงและนายอำเภอสิเกา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับนายอำเภอนาโยงและนายอำเภอสิเกา


นายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับนายอำเภอนาโยงและนายอำเภอสิเกา

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 . นายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับนายอำเภอนาโยงและนายอำเภอสิเกา เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองโรคระบาด COVID-19 และสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local quarantine) จังหวัดตรัง 

เลื่อนขึ้นข้างบน