กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ พิเศษ ๗/ ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ พิเศษ ๗/ ๒๕๖๓

29 พฤษภาคม 2563


กปภ.สาขาลำปาง  จัดโครงการ มุ่ง มั่น  เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน  ครั้งที่ พิเศษ ๗/ ๒๕๖๓

                         เมื่อพุธที่    ๑๓     พฤษภาคม   ๒๕๖๓  เวลา  ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป  นายอนุชา  ศิริบวรเดช  ผจก.กปภ.สาขาลำปาง    มอบให้นายคมสัน  สัมมา  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด  ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม  "โครงการมุ่ง  มั่น    เพื่อปวงชน    เติมใจให้กัน"  ครั้งที่  ๗/ ๒๕๖๓  โครงการเติมใจให้กันในครั้งนี้พบปะผู้ใช้น้ำ  ให้บริการรับคำร้องการขอใช้น้ำประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ  โดยผู้ใช้น้ำไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙  และบริการซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุด  ให้ความรู้เรื่องระบบประปาแก่ผู้ใช้น้ำในชุมชน  ณ  หมู่บ้านหนองเจริญ   ต.ชมพู   อ.เมือง  จ.ลำปาง    สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน