กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
.
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดทำ "ตู้ กปภ.ปันสุข" ติดตั้ง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี เพื่อแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภค - บริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า COVID - ๑๙

เลื่อนขึ้นข้างบน