ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ที่อยู่
160 ม.2
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-275818-9
โทรสาร
038-275820
Email
SurachaiC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/07/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมให้การต้อนรับกรมชลประทาน
2 28/06/2018 ผวจ.ฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการะคุณแก่ กปภ.สาขาพนมสารคาม
3 15/06/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน
4 06/06/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑
5 24/05/2018 กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน
6 24/05/2018 กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ โครงการ DSM
7 18/05/2018 กปภ.ข.๑ จัดกิจกรรม ๕ ส.
8 10/05/2018 กปภ.ข.๑ และ กปภ.สาขาบางปะกง ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
9 09/05/2018 กปภ.เขต ๑ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล” รุ่นที่ ๑/๖๑
10 20/04/2018 กปภ.ข.๑ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานชลประทานที่ ๙

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน