ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ที่อยู่
160 ม.2
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-275818-9
โทรสาร
038-275820
Email
SurachaiC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/06/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน
2 06/06/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑
3 24/05/2018 กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน
4 24/05/2018 กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ โครงการ DSM
5 18/05/2018 กปภ.ข.๑ จัดกิจกรรม ๕ ส.
6 10/05/2018 กปภ.ข.๑ และ กปภ.สาขาบางปะกง ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
7 09/05/2018 กปภ.เขต ๑ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล” รุ่นที่ ๑/๖๑
8 20/04/2018 กปภ.ข.๑ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานชลประทานที่ ๙
9 18/04/2018 กปภ.ข.๑ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
10 30/03/2018 กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน