กปภ.สาขาบ้านฉาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน"


กปภ.สาขาบ้านฉาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน"

         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสาขาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีเเล้วเเบ่งปัน"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยองภายในกิจกรรม มีการกล่าวคําปฏิญาณ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ การปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานที่ และสร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ พ่อค้า และประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน