กปภ.สาขาบ้านฉาง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


กปภ.สาขาบ้านฉาง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เลื่อนขึ้นข้างบน