กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
………………………………….
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกงโดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ.กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง   ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน