กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนมิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนมิถุนายน 2563


กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขา มอบหมายให้ นายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ สถานีผลิตน้ำวัฒนานคร เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตการจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาวัฒนานคร เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน