งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

               วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานจัดเก็บรายได้ ๑, ๒ และ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธานฯ เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ

เลื่อนขึ้นข้างบน