กปภ.สาขาบ้านฉาง ต้อนรับตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โครงการสำรวจออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ต้อนรับตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โครงการสำรวจออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภา


กปภ.สาขาบ้านฉาง  ต้อนรับตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โครงการสำรวจออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภา

                เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กปภ.สาขาบ้าน โดยนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนายสายชล มัติโก หัวหน้างานผลิต ต้อนรับตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โครงการสำรวจออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภา โดยผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ได้แก่ ข้อมูลสถานีผลิตน้ำ กำลังการผลิต พื้นที่จ่ายน้ำ จำนวนประชากร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาในระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ เพื่อสร้างพื้นฐานพัฒนาต่อไป
                 นอกจากนั้นแล้ว หัวหน้างานผลิตยังได้นำตัวเเทน ที่ปรึกษาโครงการ เยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำบ้านฉาง เพื่อให้มั่นใจในระบบผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน