กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2563


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี ร่วมกับหัวหน้างานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี () ติดตามผลการดำเนินงาน พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา นำมาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการดียิ่งขึ้น โดยได้ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และได้กำหนดเวลาปฎิบัติงานหลังการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยผู้ใช้น้ำสามารถรับบริการโอนสิทธิการใช้น้ำ ที่สำนักงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

เลื่อนขึ้นข้างบน