กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน 2/2563


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน 2/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิศษ) โดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมดำเนิน โครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ณ ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ จนถึง ถนนมาบมะยม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตีตรา ล้างมาตรวัดน้ำ ซ่อมแซมระบบประปาภายนอก และภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ฟรีค่าแรง) ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ระบายตะกอน ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นการชำระค่าน้ำประปาผ่านสมาร์โฟนเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าน้ำประปาในยุค 5G

เลื่อนขึ้นข้างบน