สาขาบ้านฉาง เติมใจลูกค้าตลาดมาบตาพุด สอบถามความพอใจประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สาขาบ้านฉาง เติมใจลูกค้าตลาดมาบตาพุด สอบถามความพอใจประจำปี 2563


สาขาบ้านฉาง เติมใจลูกค้าตลาดมาบตาพุด สอบถามความพอใจประจำปี 2563

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายชัยวัฒน์ พูลรอด ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยนายสายชล มัติโก หัวหน้างานผลิต และ นางวิวเดือน วงศ์โกศลจิต หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นำพนักงานในสาขาลงพื้นที่ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โอกาสนี้ได้สอบถามข้อมูลความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้น้ำ พบว่าผู้ใช้น้ำในพื้นที่มีความพึงพอใจในคุณภาพน้ำและแรงดันน้ำประปา นอกจากนั้นแล้ว กปภ.บ้านฉาง ยังได้แนะนำผู้ใช้น้ำใช้ PWA Line Official : @pwathailand เพื่อรับบริการข้อมูลค่าน้ำประปา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบพื้นที่หยุดจ่ายน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกรั่ว ได้อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน