การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรมประชุม morning talk ครั้งที่ 9/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรมประชุม morning talk ครั้งที่ 9/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรมประชุม morning talk ครั้งที่ 9/2563

 

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk 9/2563 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงาน ปรึกษาหารือปัญหาการทำงานต่างๆ ของแต่ละสายงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังได้มอบของรางวัลแก่พนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นพนักงานดีเด่น (ดาวเด่นประจำไตรมาส) ของปีงบประมาณ 2563 ด้วย ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน