กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๒/๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๒/๖๓


กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๒/๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณาแผนงานก่อสร้าง ๑๔ โครงการสำคัญ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมน้ำปิง อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน