กปภ.สาขาปากท่อ ร่วมกับงานบำรุงรักษา กปภ.ข.3 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ ร่วมกับงานบำรุงรักษา กปภ.ข.3 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ


กปภ.สาขาปากท่อ ร่วมกับงานบำรุงรักษา กปภ.ข.3 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ มอบหมายให้นายพันธ์ทวี สุขทั่วญาติ หนง.8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานบำรุงรักษา กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.3 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 450 ลบ./ชม. ณ สถานีจ่ายน้ำเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน