กปภ.สาขาอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด


กปภ.สาขาอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี นำโดย นายสมเจต กาหล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้าแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ณ วัดหนองกระดี่ใน ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางกปภ.สาขาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ วัด และได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 200 ขวด มาแจกให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน