การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน  2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดยนายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้  นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมประชุม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ถ่ายทอดนโยบายการลดน้ำสูญเสีย ผลการดำเนินงาน ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. , 5 ให้ด้วยใจบริการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการแสดงเจตจำนง ที่นี่องค์การโปร่งใส จัดประชุมหารือถึงปัญหาอุปสรรค ต่างๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละส่วนงาน และการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2563 ซึ่งได้แ นายจรงค์ แสนกล  ช่างโยธา 3 และพร้อมกันนี้พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรม month of birth แก่พนักงานในสังกัด สร้างความประทับใจแก่พนักงานเป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน