ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวุฒิพร บุญดี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
ที่อยู่
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช
ต.ถ้ำใหญ่
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
80110
โทรศัพท์
0-7541-1339
โทรสาร
0-7541-1584
Email
WuttipornB@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 23,794 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 24,960 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 802,169 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 775,173 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 460,803 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการนาบอน องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน รับน้ำจาก ป.ทุ่งสง 3,103 1,025
2 หน่วยบริการนาบอน องค์การบริหารส่วนตำบล นาบอน 4,111 1,480
3 หน่วยบริการนาบอน เทศบาลตำบล นาบอน 2,500 1,110
4 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล ชะมาย คลองท่าแพ 13,600 8,365
5 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่ 8,969 5,041
6 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล กะปาง 6,315 2,257
7 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหงส์ 7,320 3,333
8 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล ควนกรด 7,574 3,025
9 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล นาหลวงเสน 4,972 1,573
10 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ 3,659 1,147
11 แม่ข่ายทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล นาไม้ไผ่ 6,393 1,937
12 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลตำบล ที่วัง 13,958 6,026
13 แม่ข่ายทุ่งสง เทศบาลเมือง ทุ่งสง 30,699 11,041
รวม 113,173 47,360

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/09/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562
2 19/09/2019 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดอบรม On The Job Training ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 19/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562
4 19/09/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เเละ วิธีการประหยัดน้ำ
5 19/09/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk สนทนายามเช้า ครั้งที่ 11/62
6 19/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2562
7 19/09/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข8 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
8 19/09/2019 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4
9 19/09/2019 กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
10 19/09/2019 กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมรอยรั่วหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีจ่ายน้ำมหาชัย_17/09/62
2 20/09/2019 กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ซอยสหกรณ์ ถนนวิชิตสงคราม _18/09/62
3 20/09/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง _20/09/62
4 20/09/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 23.00 น._20/9/2562
5 20/09/2019 กปภ.สาขาบางคล้า แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงชำรุด บริเวณสน.บางน้ำเปรี้ยว_20/09/2562
6 20/09/2019 กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแพะ_19/09/2562
7 19/09/2019 กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนพหลโยธินสายเก่า (ฝี่งขวา) (จำนวน 2 จุด) _19/09/62
8 19/09/2019 กปภ.สาขาชนบท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำชนบท _19/09/62
9 19/09/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า _19/09/62
10 19/09/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ โรงกรองน้ำจังหาร _19/09/62
เลื่อนขึ้นข้างบน