การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำตรัง Lab Cluster Trang ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำตรัง Lab Cluster Trang ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุงร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำตรัง Lab Cluster Trang ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดยนายสัญญา ขั้วแก้ว ผจก.กปภ.สาขาพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต พนักงาน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำตรัง Lab Cluster Trang ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา "Water is life" บริเวณอำเภอเมือง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เลื่อนขึ้นข้างบน