ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสัญญา ขั้วแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
ที่อยู่
61 ถ.คณาศัย
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง
จ.พัทลุง
93000
โทรศัพท์
0-7461-3167
โทรสาร
0-7461-4217
Email
SanyaK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 18,809 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 24,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 632,235 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 621,667 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 324,935 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย เทศบาลตำบล พนางตุง ทะเลน้อย 5,315 2,497
2 หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย เทศบาลตำบล ทะเลน้อย 14,674 8,019
3 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล เขาเจียก คลองนาท่อม 10,370 3,721
4 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล นาท่อม 7,594 2,326
5 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล พญาขัน 3,481 2,538
6 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ปรางหมู่ 3,337 865
7 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ท่าแค 4,053 1,268
8 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ควนมะพร้าว 7,960 6,013
9 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ตำนาน 4,657 3,384
10 แม่ข่ายพัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำปำ 8,769 5,060
11 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลตำบล ชุมพล 605 379
12 แม่ข่ายพัทลุง เทศบาลเมือง พัทลุง 1,809 709
รวม 72,624 36,779

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 06/12/2019 กปภ.เปิดรับสมัครผู้ว่าการ ระหว่าง 11 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
2 06/12/2019 "กปภ. งดรับของขวัญปีใหม่ ร่วมสร้างสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"
3 06/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
4 06/12/2019 กปภ.สาขาฮอด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
5 06/12/2019 กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563
6 06/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
7 06/12/2019 กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562
8 06/12/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งช่าติ 5 ธันวาคม 2562
9 06/12/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว พร้อมส่งช่างดำเนินการทันที
10 06/12/2019 กปภ.สาขาตาก ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 07/12/2019 กปภ.สาขาเถิน วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ขอแจ้งให้สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อน เนื่องจากมีท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกรั่ว บริเวณทางเข้าซอย 11 บ้านสบคือ ถ.สายริมวัง_7/12/2562
2 07/12/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ตั้งแต่ทิวลิปสแคว์ถึง ม.พงษ์ศิริชัย1_7/12/2562
3 07/12/2019 กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าอนามัยบ้านแม่สา_7/12/2562
4 07/12/2019 กปภ.สาขาลําพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด500 มม. บริเวณ ต้นทางก่อนถึงปั้ม ปตท._6/12/2562
5 07/12/2019 กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี จะทำการดับการดับกระแสไฟฟ้า_07/12/2562
6 06/12/2019 กปภ.สาขา ลําพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด500 มม. บริเวณ ต้นทางก่อนถึงปั้ม ปตท._6/12/2562
7 06/12/2019 กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณ แยกการไฟฟ้าองครักษ์
8 06/12/2019 กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณข้างร้านอาหารอีเติ้ง อีต้อย ถึง คลองบางเตย,คลองควาย หมู่8 ถนน หมายเลข9_5/12/2562
9 06/12/2019 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณร้านข้าวตัง_6/12/2562
10 06/12/2019 - กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณถนนศรีสุข _6/12/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน