กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยมี นายชยพล พาแพง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยมีการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน