กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณถนนชำนิอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณถนนชำนิอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563


กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณถนนชำนิอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณถนนชำนิอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 
****************************************
กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวจินดา หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 ณ บริเวณถนนชำนิอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด มาแจกจ่ายให้กับจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน