ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจิรพงค์ แสวงการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
ที่อยู่
576 หมู่ 2
ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่
จ.ตราด
23110
โทรศัพท์
039-581009
โทรสาร
039-582250
Email
JirapongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,698 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 83,047 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 78,496 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 63,634 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ 7.210 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ หมู่บ้านคลองสน อ.คลองใหญ่ 2.500 อ่างเก็บน้ำบางอิน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 อบต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 9.710

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด
2 20/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
3 13/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day
4 12/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
5 07/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือน มิถุนายน 2561
6 07/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการ CSR
7 01/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561
8 01/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
9 01/06/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ดำเนินการล้างถังเพิ่มแรงดัน
10 28/05/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก
เลื่อนขึ้นข้างบน