กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีเบิกเนตร “พระพุทธปัญญามหานที” ประดิษฐาน ณ สำนักงาน พร้อมทำบุญสำนักงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีเบิกเนตร “พระพุทธปัญญามหานที” ประดิษฐาน ณ สำนักงาน พร้อมทำบุญสำนักงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป


กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีเบิกเนตร “พระพุทธปัญญามหานที” ประดิษฐาน  ณ สำนักงาน พร้อมทำบุญสำนักงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีเบิกเนตร "พระพุทธปัญจมหานที" ประดิษฐาน  ณ สำนักงาน พร้อมทำบุญสำนักงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายภวัต  แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดพิธีเบิกเนตร "พระพุทธปัญจมหานที" ประดิษฐาน  ณ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี โดยมี พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นผู้ทำพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูป และในเวลาถัดมา ได้ร่วมกันทำบุญสำนักงาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

        โดยในการจัดพิธีฯดังกล่าว ได้มีนายกฤษฎา ศังขมณี รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค , นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้จัดการ กปภ.สาขา จากสาขาต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย

ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี กล่าวว่า พระพุทธรูปแกะสลักด้วยปูน ปางประทานพร ส่วนสูงรวมฐาน 2.53 เมตร ทั้งนี้ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมใจกันสร้างเพื่อไว้เป็นพระประธาน ณ อาคารสำนักงาน ให้พุทธบริษัทมากราบไหว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีช่างแกะสลักจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้แกะสลัก

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน