กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดประชุมแผนปฏิบัติการลดและควบคุมน้ำสูญเสียเชิงรุก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดประชุมแผนปฏิบัติการลดและควบคุมน้ำสูญเสียเชิงรุก


กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดประชุมแผนปฏิบัติการลดและควบคุมน้ำสูญเสียเชิงรุก

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด จัดประชุมตามแผนปฏิบัติการลด และควบคุมน้ำสูญเสียเชิงรุก (DMA)ลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วในบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมการซ่อมแซมแก้ไขอย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน