การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563  โดยมีนายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ และจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็น "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศ ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน