กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. สำหรับถวายพระสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. สำหรับถวายพระสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563


กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. สำหรับถวายพระสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

     กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 320 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เพื่อใช้ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน