กปภ.ข.6 ประชุมหารือการโอนหน่วยบริการวังชัยให้ กปภ.สาขาน้ำพอง เป็นผู้ดูแลการผลิตจ่ายน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ประชุมหารือการโอนหน่วยบริการวังชัยให้ กปภ.สาขาน้ำพอง เป็นผู้ดูแลการผลิตจ่ายน้ำประปา


กปภ.ข.6 ประชุมหารือการโอนหน่วยบริการวังชัยให้ กปภ.สาขาน้ำพอง เป็นผู้ดูแลการผลิตจ่ายน้ำประปา

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองในสังกัด และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการโอนหน่วยบริการผลิตน้ำวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น แต่เดิมดูแลบริหารจัดการโดย กปภ.สาขากระนวน โอนเปลี่ยนแปลงให้ กปภ.สาขาน้ำพอง เป็นผู้ดูแลการผลิตจ่ายน้ำประปาแทน ซึ่งภายในการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบของ กปภ. อาทิ การโอนสินทรัพย์ การบันทึกบัญชี การรายงานข้อมูลด้านผลิตจ่าย กรอบอัตรากำลัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมี ว่าที่พันตรีกฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการ กปภ.สาขากระนวน และนายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการ กปภ.สาขาน้ำพอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

เลื่อนขึ้นข้างบน