กรค. จัดประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ OIS (ด้านระบบผลิต-จ่าย) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรค. จัดประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ OIS (ด้านระบบผลิต-จ่าย)


กรค. จัดประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ OIS (ด้านระบบผลิต-จ่าย)

          กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ OIS (ด้านระบบผลิต-จ่าย) โดยมี หัวหน้างานและพนักงานผู้รับผิดชอบของ กปภ.สาขาในสังกัด 10 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาน้ำพอง กระนวน กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาสารคาม ชัยภูมิ จัตุรัส ภูเขียว บำเหน็จณรงค์ และร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ OIS (ด้านระบบผลิต-จ่าย) ให้ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่วางไว้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

 

เลื่อนขึ้นข้างบน