การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  โดยมีนายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน